افتخارات

پرینت
انتخاب واحد نمونه از طرف اداره استاندارد در رشته صنایع شیمیائی(رنگ ) در سطح استان آذربایجان شرقی در    سال 1373
اخذ گواهینامه رتبه اول دوره آموزش تگنولوژی صنعت رنگ توسط مسئول فنی واحد در سطح کشور از شرکت  تعاونی تولید کنندگان رنگ
همکاری با دانشگاههای کشور و اخذ  لوح تقدیر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و علوم پزشکی

   
     
 
دارای 9مجوز کاربرد  علامت استاندارد از طرف اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران